Jak Adwave funguje?

Partnerské weby zapojené do reklamního systému Adwave zobrazují na svých stránkách reklamní plochy. Weby i jejich reklamní plochy jsou jasně definovány v systému. Potenciální inzerent má možnost vybrat si z portfolia partnerských webů takové, které mu nejvíce vyhovují. Na nich má následně možnost na vybraný časový úsek si zakoupit reklamu. Tuto reklamu může nasadit bez regionálního cílení a nebo si vybrat možnost cílení na vybraný region. Stejně tak si může rozhodnout, s jakou intenztitou na vybraný web a region v daném časovém úseku reklamu nasadí. Pak už stačí jen sledovat statistiky a na jejich základě střídat reklamní bannery dle efektivity.

Portfolio webů

V současné chvíli je v systému adwave.cz zapojeno 32 partnerských webů. Ty na svých stránkách zobrazují obvyklé reklamní formáty (leaderboard, skyscraper, fullbanner, square apod). Systém Adwave je uzavřený, nemůže se do něj zapojit každý web. Partnerské stránky, které zapojíme do našeho portfolia pečlivě vybíráme tak, aby se reklama zobrazovala pouze na kvalitních webech a reklamní plochy byly dostatečně viditelné a nebylo jich příliš. Snažíme se vybírat takové stránky, které jsou něčím zajímavé. Nesledujeme jen návštěvnost, ale také tématičnost, kvalitu zpracování a obsah. Úroveň webů průběžně sledujeme a v případě, že by došlo k jejímu poklesu, weby z nabídky vyřazujeme. Pro nekvalitní stránky není v systému Adwave místo.

Časový úsek

Protože víme, že Adwave využívají i méně zkušení a začínající inzerenti na internetu, snažíme se jim vyjít co nejvíce vstříc a přízpůsobujeme se zvyklostem, které znají z plánování reklamních kampaní mimo internet (rozhlas, tisk, televize, billboardy. Inzerce v reklamním systému Adwave se tedy nestanovuje na počet zobrazení, ale na časový úsek. Tím je jeden kalendářní týden od pondělí do neděle. Reklamní kampaň je možné zakoupit minimálně na jeden týden, maximálně na 15 týdnů. Kampaň začíná vždy v pondělí a končí v neděli. Maximální časový úsek 15 týdnů je stanovený kvůli možným cenovým úpravám jednotlivých webů. Ty se totiž vyvíjejí a jejich kvalita a také návštěvnost se mění. Na základě toho jsou upravovány několikrát ročně ceny. Chráníme tím jak sebe, tak inzerenta. Ani jedna strana nenese riziko, že prodělá...

Nákup reklamy

Pro zakoupení reklamního prostoru potřebujete mít na svém účtu dostatek inzertních kreditů. Ty lze objednat po registraci a přihlášení do administrace. Čím více kreditů si inzerent objedná, tím levněji ho jeden kredit vyjde. V okamžiku, kdy je objednávka uhrazena, jsou kredity připsány na účet inzerenta a ten může nakupovat reklamní prostor podle potřeby. Minimální hodnota objednávky je 2000 kreditů, což je 2000 Kč. Kredity mají platnost 12 měsíců od nákupu, ale každý další nákup jejich platnost opět o rok prodlouží. Výhodou kreditního systému je jasně definovaný slevový systém, ale také možnost jednoduchého a bezpoplatkového stornování již běžící kampaně. Budete-li chtít kampaň v jejím průběhu stornovat z jakýchkoliv důvodů, budou Vám nespotřebované kredity vráceny zpět a vy je budete moci použít na jinou kampaň nebo vyzkoušet jiný web. Kampaň je možné stornovat k nejbližší neděli.

Cílení na regiony

Reklamní systém Adwave umožňuje cílení reklamy podle krajů respektive spádových oblastí. Systém indentifikuje uživatel/návštěvníka stránek podle jeho IP adresy a na základě toho přiřadí uživateli reklamu, která odpovídá jeho regionu. Jsme si vědomi toho, že ne všechny IP adresy lze regionálně lokalizovat, technicky to není možné. Z tohoto důvodu jsme schopni dosáhnout úspěšnosti regionálního zacílení cca 80%. Databázi IP adres průběžně aktualizujeme a zpřesňujeme na základě nově získávaných dat.

Zacílení na region tak dává prostor novým inzerentům z řad menších i větších firem lokálního významu, pro které dosud reklama na internetu nebyla příliš efektivní kvůli tomu, že velmi často platili i za reklamu, která se zobrazovala uživatelům, kteří nebyli z místa působnosti firmy. Důležité je ale především to, že zaplatíte pouze poměrnou částku, která odpovídá počtu uživatelům ze zvolených regionů. Nevyhazujete tedy peníze za návštěvníky z druhého konce republiky, které se patrně nikdy nestanou Vašimi zákazníky!

Intenzita nasazení

U většiny webů připadá na jednoho návštěvníka několik zobrazených stránek. Obvykle to bývá v průměru 3 - 10 stránek podle typu webu. Je proto zbytečné, abyste kupovali celý reklamní prostor. Můžete si zakoupit jen jeho část a kampaň nasadit s nižší intenzitou. Není nutné kupovat 100%. Díky intenzitě nasazení máte příležitost koupit si takovou část reklamní prostoru, kterou považujete za dostatečnou nebo která odpovídá Vaši finančním možnostem. Minimální inzenzita nasazení je pouhých 10%. Máte šanci tak zakoupit reklamu i na hodně navštěvovaných webech, na kterých by reklama bez možnosti rozdělení prostoru vyšla draze. Vy ale zaplatíte jen poměrnou částku podle toho, jakou intenzitu nasazení jste si zvolili.

Statistiky

Reklamní systém Adwave umožňuje svým uživatelům sledovat detailní statistiky jejich kampaní. Každý uživateli vidí kolikrát se jeho reklama zobrazila, kolik prokliků zaznamenala a to vše i s rozdělením na regiony. K dispozici je také statistika jednotlivých bannerů. V rámci jedné kampaně totiž můžete na jedné konkrétní pozici střídat více bannerů. Ještě v průběhu kampaně tak můžete vyhodnotit, který banner nebo bannery jsou nejvíce efektivní a tyto bannery pak upřednostnit na úkor druhých.

Požaduji:
  • levnou a účinnou reklamu
  • reklamní kampaň pod kontrolou
  • flexibilní správu kampaně
Chci:
  • vyšší příjmy z reklamy
  • nástroj pro správu reklamních ploch
  • využívat neprodaný prostor

Přihlásit do systému

*